THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Tải về "Thông báo tuyển sinh":  1. Thong bao TS10 NH 2022-2023.pdf

Tải về "Phiếu đăng ký tuyển sinh":   Mẫu M6 Phieu dang ky du tuyen.pdf

Tải về "Giấy xác nhận nơi cư trú" đối với học sinh trái tuyến:     2. Giay Xac nhan noi cu tru.pdf

Tải về "Đơn cam kết học đủ 3 năm tại nhà trường" đối với HS trái tuyến:    3 Don cam doan hs trai tuyen.pdf

Tải về "Đơn phúc khảo bài thi":    Mẫu M11 Don phuc khao.pdf

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

TRƯỜNG THPT CHIỀNG SINH

 

Số: 02/TB-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chiềng Sinh

Năm học 2022 - 2023

 

 

          Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Công văn số 748/SGDĐT-QLCLGD về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, các lớp đầu cấp năm học 2022 2023 ngày 29/4/2022 của Sở GD&ĐT Sơn La;

          Trường THPT Chiềng Sinh thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Số lớp: 9 lớp.

2. Số học sinh: 405 học sinh.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên.

- Tuổi tuyển sinh:

Tuổi tuyển sinh 15 tuổi, trừ những trường hợp sau:

+ Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

III. ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Sơn La hoặc học THCS tại các trường thuộc thành phố Sơn La.

- Học sinh học tại trường TH&THCS Hoàng Văn Thụ, TH&THCS Nà Sản huyện Mai Sơn.

- Học sinh có hộ khẩu thuộc xã Chiềng Mung và xã Mường Bằng huyện Mai Sơn.

- Học sinh được dự tuyển trái tuyến nếu có hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) hoặc có quyết định chuyển công tác của cha (hoặc mẹ, hoặc người giám hộ) về địa bàn tuyển sinh trước thời điểm tuyển sinh. Học sinh dự tuyển trái tuyến phải học đủ 3 năm tại nhà trường để đảm bảo về quy mô trường, lớp học sinh. Trường hợp đặc biệt (phải thay đổi nơi ở do hoàn cảnh gia đình, do sức khỏe không đảm bảo, do cha mẹ hoặc người giám hộ thay đổi nơi sinh sống hoặc chuyển công tác; do di dân,...) phải chuyển trường thì do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Học sinh ở tỉnh khác được phép đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại trường THPT Chiềng Sinh nếu những học sinh này có đủ các điều kiện tuyển sinh và có giấy đăng ký hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) tại thành phố Sơn La trước thời điểm tuyển sinh 02 tháng. Học sinh phải học đủ 3 năm tại nhà trường để đảm bảo sự ổn định về quy mô trường, lớp học sinh. Trường hợp đặc biệt phải chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

IV. HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

1.1. Thí sinh đăng ký dự thi nộp 01 bộ hồ sơ (để trong túi hồ sơ), gồm:

         - Phiếu đăng ký dự thi (mẫu M6 kèm theo Thông báo này; có thể tải từ website của Trường tại địa chỉ: http://thptchiengsinh.sogddtsonla.edu.vn   

         - Bản photo giấy khai sinh (không cần công chứng).

- 02 ảnh 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, trường THCS đã học ở mặt sau).

Lưu ý: Thông tin trên Phiếu đăng ký tuyển sinh phải ghi đầy đủ, chính xác, có  xác nhận của lãnh đạo trường THCS đã học; Kết quả thi tuyển sẽ bị hủy nếu khai sai thông tin đăng dự thi làm sai lệch điều kiện dự thi.

1.2. Cách thức nộp hồ sơ:

- Cách 1: Nộp trực tiếp tại Văn phòng trường THPT Chiềng Sinh.

- Cách 2: Gửi hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích về địa chỉ Văn Phòng trường THPT Chiềng Sinh, tổ 3, phường Chiềng Sinh thành phố Sơn La.

1.3. Thời gian nộp hồ sơ

- Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 29/5/2022.

- Lưu ý: Nếu nộp Phiếu qua dịch vụ Bưu chính công ích phải được chuyển đến nhà trường theo thời gian trên.

2. Hồ sơ nộp khi nhập học 

2.1. Đối với thí sinh thi tuyển tại nhà trường

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (có thể nộp bổ sung khi nộp hồ sơ nhập học).

- Bản chính học bạ cấp THCS.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

- Bản photo sổ hộ khẩu kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc Giấy xác nhận cư trú.

- Các loại giấy chứng nhận thành tích trong các cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... (nếu có).

2.2. Đối với các thí sinh không thi tuyển tại nhà trường

Khi nộp hồ sơ nhập học ngoài các loại hồ sơ nêu trên thí sinh nộp thêm các loại hồ sơ sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

- Giấy xác nhận kết quả thi do trường nơi thí sinh đã dự thi cấp.

-  Học sinh dự tuyển trái tuyến, học sinh ở tỉnh khác phải có thêm 02 bản cam kết học đủ 03 năm tại trường THPT Chiềng Sinh (theo mẫu đơn của nhà trường).

2.3. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng trường THPT Chiềng Sinh.

- Thời gian nộp: đợt 1 từ ngày 30/6/2022 - 12/7/2022, đợt 2 từ 15/7/2022 - 16/7/2022 (nếu nộp bổ sung) trong giờ hành chính.

* Lưu ý: Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được hiểu là từ chối nhập học và nhà trường thực hiện xét tuyển thí sinh khác thay thế.

V. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh

Thi tuyển theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Môn thi, bài thi: 01 bài thi Toán, 01 bài thi Ngữ văn (cùng đề thi chung vào trường THPT Chuyên).

3. Lịch thi

- 15h30 ngày 05/6/2022: Thí sinh làm thủ tục dự thi, học tập quy chế thi tại phòng thi.

- Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian phát đề thi

Giờ bắt

đầu làm bài

06/6/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h55’

8h00’

 

CHIỀU

Toán

120 phút

14h25’

14h30’

 

4. Địa điểm thi: trường THPT Chiềng Sinh.

5. Cách thức xét tuyển

- Điểm xét tuyển: Là tổng điểm của 02 bài thi và điểm ưu tiên (nếu có).
- Điều kiện thí sinh được xét tuyển:

+ Có đủ 02 bài thi theo quy định.

+ Không có bài thi nào điểm 0 (không).

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Học sinh đăng ký dự thi tại các trường THCS-THPT, THPT khác phải có điểm trúng tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của học sinh dự thi tại nhà trường 1,0 điểm.

+ Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, thực hiện xét tuyển như sau:

Nếu tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau không vượt quá 2,0% chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển hết số thí sinh này.

Nếu tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau vượt quá 2,0% chỉ tiêu được giao thì xét theo thứ tự ưu tiên: đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh cao hơn; có điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; có tổng điểm trung bình cả năm môn Toán và Ngữ văn lớp 9 cao hơn. Sau khi xét hết các tiêu chí mà vẫn còn các thí sinh bằng điểm nhau thì xét trúng tuyển hết số thí sinh này.

- Xét tuyển bổ sung: Sau thời gian nộp hồ sơ nhập học, nếu còn thiếu chỉ tiêu thì tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao.

6. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên

6.1. Tuyển thẳng học sinh thuộc một trong các đối tượng sau

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện.

- Học sinh khuyết tật.

- Học sinh là người dân tộc rất ít người.

- Học sinh đạt giải cấp Quốc gia về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

6.2. Chế độ ưu tiên

- Cộng 2,0 điểm cho học sinh thuộc một trong các đối tượng sau: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

- Cộng 1,5 điểm cho học sinh thuộc một trong các đối tượng sau: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Cộng 1,0 điểm cho học sinh thuộc một trong các đối tượng sau: Học sinh dân tộc Mông, Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Dao, Lào hoặc học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc Mông, Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Dao, Lào; đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

- Cộng 0,5 điểm cho học sinh thuộc một trong các đối tượng sau: Học sinh là người dân tộc thiểu số còn lại hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số còn lại.

Học sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng chế độ ưu tiên ở mức cao nhất.

7. Lịch công tác tuyển sinh

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Ban hành Thông báo tuyển sinh

Trước ngày 06/5/2022

2

Thu hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2022

3

Phổ biến quy chế thi; kiểm tra hồ sơ của thí sinh dự thi, các hồ sơ của điểm thi và các điều kiện đảm bảo cho tổ chức coi thi; cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Từ 15h30 ngày 05/6/2022

4

Tổ chức coi thi theo lịch.

Ngày 06/6/2022

5

Công bố kết quả chấm thi.

Ngày 18/6/2022

6

Nhận đơn phúc khảo bài thi (Mẫu M11).

Ngày 19/6/2022

7

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi.

Ngày 22/6/2022

8

Nhận hồ sơ nhập học bao gồm cả hồ sơ của các đối tượng tuyển thẳng; trả phiếu xác nhận điểm cho học sinh từ chối nhập học tại trường.

30/6 - 12/7/2022

9

Thông báo điểm chuẩn dự kiến

13/7/2022

10

Tiếp tục thu hồ sơ nhập học (nếu có); trả hồ sơ nhập học, Giấy xác nhận kết quả thi cho học sinh từ chối nhập học (nếu có).

15 - 16/7/2022

11

Thực hiện xét tuyển, duyệt kết quả trúng tuyển, thông báo kết quả trúng tuyển. Trả hồ sơ, Giấy xác nhận kết quả thi cho học sinh không trúng tuyển.

18 - 23/7/2022

12

Thông báo công khai bằng văn bản về việc tuyển bổ sung nếu số học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu được giao.

25/7/2022

13

Thu hồ sơ tuyển bổ sung.

26/7 - 27/7/2022

 

14

Xét tuyển bổ sung, phê duyệt, thông báo kết quả tuyển bổ sung.

28/7 - 30/7/2022

            Lưu ý: Việc thông báo kết quả điểm thi,  kết quả phúc khảo và danh sách trúng tuyển được thực hiện bằng hình thức niêm yết  trên bảng tin tại Trường và thông báo trên website của Trường tại địa chỉ: http://thptchiengsinh.sogddtsonla.edu.vn  

 

8. Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh các vấn đề bất cập, tiêu cực liên quan đến công tác tuyển sinh của Sở GD&ĐT: 02123.856.172, 0367558246, 0978020279.

VI. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 

Lớp

Định hướng các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn

Nhóm môn khoa học xã hội

Nhóm môn khoa học tự nhiên

Nhóm môn công nghệ

và nghệ thuật

Chuyên đề học tập

1

Địa lí

Vật lý, Hóa học, Sinh học

Tin học

Vật lý, Hóa học, Sinh học

2

Lịch sử

Vật lý, Hóa học

Công nghệ, Tin học

Toán, Vật lý, Hóa học

3, 4

Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế      và pháp luật

Vật lý

Tin học

Toán, Ngữ Văn, Lịch sử

5

Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế      và pháp luật

Hóa học

Tin học

Toán, Ngữ Văn, Địa lí

6,7

Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế      và pháp luật

Sinh học

Công nghệ

Toán, Lịch sử, Địa lí

8,9

Lịch sử, Địa lí

Vật lý

Công nghệ, Tin học

Toán, Ngữ Văn, Tin học

Căn cứ nguyện vọng, năng lực của học sinh, điều kiện của nhà trường, nhà trường sẽ tư vấn cho học sinh vào các lớp theo các phương án học tập như trên.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trường THPT Chiềng Sinh, tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.                               

ĐT: Văn phòng  0212.3874.017;

Hiệu trưởng: CQ 0212.3874.634, DĐ 0915607707.

Nơi nhận:

- Phòng GDTrH&GDTX (để b/c);

- Phòng ĐT&KTQLCLGD (để b/c);

- Phòng GD-ĐT thành phố, huyện Mai Sơn;

- Các trường TH-THCS, THCS thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

- UBND: xã Mường Bằng, xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn;

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Vân

  

Tác giả: Trường THPT Chiềng Sinh
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 65
Tháng 09 : 1.252
Năm 2022 : 16.788