Cuộc thi “We Share - Kiến thức giáo dục giới tính toàn diện cho thanh thiếu niên”

Căn cứ Thông báo số 809/TB-VKHGDVN ngày 14/12/2021 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc gia hạn cuộc thi “We Share - Kiến thức giáo dục giới tính toàn diện cho thanh thiếu niên” (Cuộc thi);

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phổ biến thông tin, thể lệ của Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý (thông tin chi tiết và thể lệ của Cuộc thi được đăng tải trên website: www.weshare.vnies.edu.vn).

2. Lưu ý thời gian nhận sản phẩm theo Thông báo số 809/TB-VKHGDVN ngày 14/12/2021 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (có Thông báo số 809/TB-VKHGDVN gửi kèm theo Công văn này).

Căn cứ Thông báo số 809/TB-VKHGDVN ngày 14/12/2021 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc gia hạn cuộc thi “We Share - Kiến thức giáo dục giới tính toàn diện cho thanh thiếu niên” (Cuộc thi);

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phổ biến thông tin, thể lệ của Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý (thông tin chi tiết và thể lệ của Cuộc thi được đăng tải trên website: www.weshare.vnies.edu.vn).

2. Lưu ý thời gian nhận sản phẩm theo Thông báo số 809/TB-VKHGDVN ngày 14/12/2021 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (có Thông báo số 809/TB-VKHGDVN gửi kèm theo Công văn này).

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 65
Tháng 09 : 1.253
Năm 2022 : 16.789