Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (Có Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 10/12/2021 gửi kèm).

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong các cơ sở giáo dục đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, dân tộc; tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong các báo cáo sơ kết và tổng kết năm học về Sở (qua phòng Tổ chức cán bộ và Chính trị tư tưởng; đồng thời gửi bản mềm vào email: thaobp.sgddt@sonla.gov.vn)./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 65
Tháng 09 : 1.253
Năm 2022 : 16.789