CV 2232 BGD về tổ chức thi THPT 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi Covid 19 (F0)